UNIVERZE
 

 
Avstrija
 
Modul University Vienna
 

Štipendija Dunajske gospodarske zbornice

Štipendija v višini 9.000 € za prvostopenjske študije in 14.000 € za drugostopenjske študije je namenjena vsem študentom, ki si po končanem študiju želijo vključiti na avstrijski trg dela.

MSc Merit Grant

Prijavitelji na program Master of Science, ki so na prvostopenjskem študiju dosegli vsaj 80 % uspeh, so lahko upravičeni do 5000 € za znižanje šolnine.

 


 

 
Hrvaška
 
Rochester Institute of Technology Croatia -RIT
 
Kandidate, ki so vse letnike srednje šole zaključili z odličnim uspehom, Univerza nagradi s štipendijo v višini 4000 evrov. RIT Croatia ponuja štipendije za kandidate, ki se vpisujejo v prvi letnik dodiplomskega študija. Dodeljujejo se na podlagi uspešnosti v srednji šoli ali na podlagi uspeha, doseženega na razpisih za štipendije. Štipendije lahko skupno pokrijejo tudi do 50 % šolnine. Finančne podpore za dodiplomske študije so namenjene za znižanje šolnine in znašajo od 1000 do največ 10 tisoč evrov. Te lahko pokrijejo do 30 % šolnine.
 

 
Španija
 
EU Business School Barcelona
 

Univerza ponuja štipendijo v višini 30 % šolnine.

Pogoji: ocena 4.5 in najmanj 90 točk na testu TOEFL. Poleg obrazca za prijavo morajo kandidati predložiti še esej, dolg 500 besed, na temo, ki jo določi Univerza.

 


 

 
Velika Britanija
 
University of Sunderland
 

Get There Scholarship 2015/16 - Sveučilište nudi stipendije u obliku besplatnog prijevoza ili popusta od 550 funti za smještaj u sklopu Sveučilišta. Stipendije su ograničene.
The Excellence Scholarship - stipendija za preddiplomski program u iznosu od 2.000 funti u gotovini, plaća se u dvije rate u prvoj i drugoj godini studija. Stipendije su ograničene. Zajmovi – studenti se mogu prijaviti za studentski zajam koji pokriva školarinu.

Za više informacija, kontaktirajte Integral


 
Coventry University
 
Univerza Coventry nudi štipendije za EU-študente dodiplomskih in podiplomskih študijev v višini 1250–1500 funtov. Štipendije se podeljujejo na podlagi rezultatov splošne mature ali na podlagi ocen zaključenega dodiplomskega študija.
 
Bangor University
 
Univerza Bangor kandidatom za dodiplomski študij omogoča opravljanje izpita iz izbranega področja, na podlagi katerega lahko najuspešnejši kandidati pridobijo štipendijo v višini 3000 funtov. Univerza podeljuje 40 tovrstnih štipendij. Poleg tega pa Univerza Bangor dodeljuje tudi finančno podporo v višini 1000 ali 500 funtov letno, če prihodki staršev/gospodinjstva ne presegajo 25 oz. 40 tisoč funtov letno.
 
De Montfort University
 
Tisti študenti, ki se v podiplomske študijske programe Leicester Castle Business School vpisujejo v januarju 2019, se lahko prijavijo za štipendijo v višini 3000 funtov. Podeljuje se na podlagi rezultatov zaključenega dodiplomskega študija.
 
The University of Northampton
 
Za študijsko leto 2019/2020 Univerza v Northamptonu prijaviteljem za dodiplomske študije ponuja 50 štipendij za izvrsten uspeh pri splošni maturi v višini 3000 funtov oz. 1000 funtov letno. Za študente, čigar prihodki staršev ne presegajo 25 tisoč funtov letno, se podeljuje tudi finančna podpora v višini 500 funtov (podpora se dodeljuje v različnih oblikah).
 

 
Naslovnica | Sudionici sajma | Program | Prijava za sajam | Stipendije | Kontakt
Copyright © www.integraledu.hr. All rights reserved.